Chúa Nhật và các ngày lễ trọng

Thừa tác viên Thánh thể

5/2/2017 CN 5QN

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

12/2/2017 CN 6QN

BÁC QUÝ, CÔNG HOÀNG & THANH

19/2/2017 CN 7QN

THẦY ĐẠT, AN & NGỌC

26/2/2017 CN 8QN

SR LINH, DAVID & LAN

5/3/2017 CN 1 LENT

TUẤN, DŨNG & THU

12/3/2017 CN 2 LENT

QUANG, OANH & TRUNG

19/3/2017 CN 3 LENT

HƯỚNG, SƠN & LỢI

26/3/2017 CN 4 LENT

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

2/4/2017 CN 5 LENT

BÁC QUÝ, CÔNG HOÀNG & THANH

9/4/2017 CN LỄ LÁ

THẦY ĐẠT, AN & NGỌC

13/4/2017 THỨ NĂM RỬA CHÂN

CÁC CHA

14/4/2017 THỨ SÁU TUẦN THÁNH

SR LINH, DAVID & LAN

15/4/2017 LỄ VỌNG PHỤC SINH

TUẤN, DŨNG & THU

16/4/2017 CN LỄ PHỤC SINH

QUANG, OANH & TRUNG

23/4/2017 CN 2 PS LỄ LÒNG THƯƠNG XÓT

HƯỚNG, SƠN & LỢI, SR NGUYỆN & LAN

7/5/2017 CN 3 PHỤC SINH

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

14/5/2017 CN 4 PHỤC SINH

BÁC QUÝ, CÔNG HOÀNG & THANH

21/5/2017 CN 5 PHỤC SINH

THẦY ĐẠT, AN & NGỌC

28/5/2017 CN 6 LỄ CHÚA LÊN TRỜI

SR LINH, DAVID & LAN

4/6/2017 CN HIỆN XUỐNG

TUẤN, DŨNG & THU

11/6/2017 CN BA NGÔI

QUANG, OANH & TRUNG

18/6/2017 CN MÌNH MÁU CHÚA

HƯỚNG, SƠN & LỢI

25/6/2017 CN 12 QUANH NĂM

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

2/7/2017 CN 13 QUANH NĂM

BÁC QUÝ, CÔNG HOÀNG & THANH

9/7/2017 CN 14 QUANH NĂM

THẦY ĐẠT, AN & NGỌC

16/7/2017 CN 15 QUANH NĂM

SR LINH, DAVID & LAN

23/7/2017 CN 16 QUANH NĂM

TUẤN, DŨNG & THU

30/7/2017 CN 17 QUANH NĂM

QUANG, OANH & TRUNG

6/8/2017 CN 18 QUANH NĂM

HƯỚNG, SƠN & LỢI

13/8/2017 CN 19 QUANH NĂM

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

20/8/2017 CN 20 QUANH NĂM

BÁC QUÝ, CÔNG HOÀNG & THANH

27/8/2017 CN 21 QUANH NĂM

THẦY ĐẠT, AN & NGỌC

3/9/2017 CN 22 QUANH NĂM

SR LINH, DAVID & LAN

10/9/2017 CN 23 QUANH NĂM

TUẤN, DŨNG & THU

17/9/2017 CN 24 QUANH NĂM – TRUNG THU

BÁC QUÝ, CÔNG HOÀNG & THANH

24/9/2017 CN 25 QUANH NĂM

HƯỚNG, SƠN & LỢI

1/10/2017 CN 26 QUANH NĂM

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

8/10/2017 CN 27 QUANH NĂM – LỄ MÂN CÔI

QUANG, OANH & TRUNG, AN & NGỌC

15/10/2017 CN 28 QUANH NĂM

THẦY ĐẠT, AN & NGỌC

22/10/2017 CN 29 QUANH NĂM

SR LINH, DAVID & LAN

29/10/2017 CN 30 QUANH NĂM

TUẤN, DŨNG & THU

1/11/2017 LỄ CÁC THÁNH

QUANG, OANH & TRUNG

2/11/2017 LỄ CÁC ĐẲNG

HƯỚNG, SƠN & LỢI

8/11/2017 CN 31 QUANH NĂM

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

12/11/2017 CN 32 QUANH NĂM

BÁC QUÝ, CÔNG HOÀNG & THANH

19/11/2017 CN 33 QUANH NĂM

THẦY ĐẠT, AN & NGỌC

26/11/2017 CN CHÚA KITÔ VUA

SR LINH, DAVID & LAN

3/12/2017 CN 1 MÙA VỌNG

TUẤN, DŨNG & THU

10/12/2017 CN 2 MÙA VỌNG

QUANG, OANH & TRUNG

17/12/2017 CN 3 MÙA VỌNG

HƯỚNG, SƠN & LỢI

24/12/2017 CN 4 MÙA VỌNG

SR NGUYỆN, HOÀNG & HÙNG

24/12/2017 VỌNG GIÁNG SINH

SR NGUYỆN, B. QUÝ, TUẤN, HƯỚNG, OANH

25/12/2017 LỄ GIÁNG SINH

QUANG, OANH & TRUNG

31/12/2017 LỄ THÁNH GIA

TUẤN, DŨNG & THU