Để chuẩn bị đổ bê tông làm đài Đức Mẹ, xin quý ông bà anh chị em
đến giúp thu dọn làm sạch sẽ chung quanh khuôn viên nhà thờ,
vào lúc 9am thứ Bảy ngày 06/03/2021