Đàng Thánh giá năm nay được dẫn vào bằng tư tưởng Chúa Giêsu bị cám dỗ 3 lần trong Hoang địa. Tiếp theo là cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa trong vườn Gietsimani. Satan muốn cám dỗ Chúa để hủy bỏ chương trình của Thiên Chúa Cha từ ngàn đời là muốn“Cứu độ con người”. Qua những hình ảnh, phim và diễn xuất, các diễn viên cố gắng diễn xuất cảnh Chúa Giêsu phải chiến đấu như thế nào để chiến thắng những cơn cám dỗ đó, điều đó chứng minh cho chúng ta sự thật là Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người… Sau Đàng Thánh Giá, tất cả lần lượt lên đắt một cây nến trước nấm mồ Chúa trong lời ca “Tôi Tin Kính”.

Coi Hình – Lê Hải

Diễn Nguyện Đàng Thánh Giá 2017

Loading script and Flickr images