Đại Hội Các Tỉnh Dòng Salesian Don Bosco Nam Á Châu và Úc châu

Thanh Quảng SDB

Hua-Hin, Thái Lan từ ngày 6/3-11/3 toàn ban thượng cố vấn của Bề Trên Cả từ Roma qua họp mặt với tất cả các ban cố vấn của 11 tỉnh dòng bao gồm cả các Delegations (Đại diện) của một số tỉnh dòng. Tỉnh dòng Việt Nam có con số cố vấn đông nhất là 11 người. Trong tổng số 97 tham dự viên đến từ Thái lan, Myanmar, Hồng Kông, Phi luật tân, Đại hàn, Nhật Bản, Parkistan, Samoa, Mongolia, Cambodia, Trung Hoa, Úc Châu, Timor, Indonesia, Papua New Guinea và Ý. Có 12 người Việt Nam, 10 đến từ Việt Nam và 1 từ Mongolia và Úc Châu.

Chủ đề chính của đại hội là “Những người con Don Bosco vùng Nam Á Châu, Úc Châu và Châu đại dương quyết tâm trung thành dấn bước theo Ơn Đoàn Sủng của Cha thánh Gioan Bosco để trở thành những người loan báo Tin Mừng cho Giới trẻ, đặc biệt giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi bằng học hỏi đào sâu và áp dụng thực hành Phương pháp Giáo dục đề phòng của thánh Gioan Bosco trong các tỉnh dòng qua:

-      Việc cộng tác hỗ tương trong các chương đào luyện, Tông đồ giới trẻ, Gia đình Salesian, Truyền thông và các dịch vụ khác.

-      Hỗ trợ nhau một cách cụ thể, nhất là trợ giúp những lúc thiên tai hay xảy ra trong miền.

-      Kiện cường và đào sâu những liên đới với nhau và sử dụng Anh ngữ như là ngôn ngữ chính trong vùng.

Xoay quanh những điểm chính trên, các đề tài liên quan đến nhu cầu của từng tỉnh dòng được nêu lên, thảo luận và tìm ra những giải đáp thích ứng cho từng hoàn cảnh và môi trường.

Trưa nay Cha Bề cả đã tới Hua Hin vào giờ ăn trưa với 500 đại diện các thành phần trong gia đình Salesian tại Thái và hơn một nửa các thành viên đại hội đã tới Hứa Hin... Chiều nay Cha Bề trên cả đã dâng thánh lễ cho đại diện các thành viên trong đại gia đình Salesian mà giới trẻ hát lễ...

 

Một vài hình ảnh và video clift của bữa ăn trưa và bài hát cùng ca múa của thánh lễ.