Hằng năm vào dịp lễ Lòng Chúa Thương Xót, giáo xứ thường có tuần chín ngày và ba ngày tĩnh tâm chuẩn bị cho ngày đại lễ. Năm nay ba ngày tĩnh tâm được linh mục Nguyễn Trọng Thiên thuộc dòng Ngôi Lời ở Melbourne giúp hai ngày và linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng phụ trách một ngày.

 

Năm nào ngày đại lễ này cũng là một ngày lễ hội cho nhiều bạn bè thân hữu tụ về để tạ ơn, để ngợi ca tình Chúa thương phù trợ cho cá nhân gia đình và cộng đoàn… 

 

 

Sau giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ, cộng đoàn đã coi phim của nữ thánh Faustina trước khi Cộng đoàn tập trung tại Trung tâm Thiên Ân để rước kiệu Lòng Chúa Thương Xót vào thánh đường… Khi kiệu di ảnh của Lòng Thương Xót Chúa được đặt trước bàn thờ và một thánh giá được đặt trước kiệu để mọi người đưa bông hồng trắng hoặc đỏ lên cắm vào thánh giá trước khi Thánh lễ được bắt đầu…

Trong bài giảng thuyết linh mục chủ tế gợi lại nguồn gốc và ý nghĩa đại lễ này là ca tụng, tung hô tình yêu Chúa vì bản thể của Ngài là tình yêu… Và tình yêu nhân ái của Ngài luôn dành cho nhân thế ngay từ thuở tạo dựng, khi con người xa ngã, Chúa đã tha thứ và hứa ban Đấng cứu thế… Trải qua dòng lịch sử vào thế kỷ 16 Chúa đã hiện ra với nữ thánh Margarita Maria ở Pháp bày tỏ cho Thánh nữ biết tình yêu thương chan chứa của Chúa phát xuất từ trái tim Ngài… Nhân thế với thời gian lãng quên sự tôn kính tình yêu Chúa nơi Thánh Tâm Chúa, nên vào cuối thế kỷ 20 Chúa lại hiện ra và mạc khải cho nữ thánh Faustina ở Ba lan về tình yêu nhân ái của Ngài. Tình yêu và sự mặc khải này đã được thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cổ súy và đặt thành đại lễ trong niên lịch phụng vụ của Giáo Hội.

Sau thánh lễ tất cả được mời vào trong Hội trường để chia sẻ của ăn của uống và hàn huyên tâm sự…

Tô Tịnh