Tô Tịnh

Chúa nhật 22/10/2017 toàn thể giáo xứ St Margaret Mary’s gồm các cộng đoàn Úc Việt và Ý đã mừng lễ Thánh quan thày Margarita lúc 10.30 sáng. Thánh lễ được cử hành do linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, chính xứ gồm ba ngôn ngữ: Anh, Việt và Ý. Ca đoàn Don Bosco của cộng đoàn Việt Nam hát lễ và các sắc dân thay phiên đọc bài đọc cũng như lời nguyện giáo dân và dâng của lễ.